§ 14. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  14.
W przypadkach, w których obowiązuje odkażenie, powinno być ono dokonane przy pomocy 2% formaliny lub innych odpowiednich środków. Środki te określi i poda do publicznej wiadomości organ administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym.