§ 12. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  12.
Wszelkie opakowania po nasionach lnu, w których stwierdzono chorobę "pasmo", albo po nasionach lnu zebranego z gruntu zakażonego należy odkazić przez użycie środka chemicznego lub przez przegotowanie w wodzie albo spalić.