Art. 15. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin. - Dz.U.1927.108.922 - OpenLEX

Art. 15. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.108.922

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1937 r.
Art.  15.

Szczegółowe przepisy, dotyczące postępowania ze skonfiskowanemi roślinami, szkodnikami roślin i przedmiotami, określą rozporządzenia Ministra Rolnictwa, przewidziane w art. 3.