Art. 1. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin. - Dz.U.1927.108.922 - OpenLEX

Art. 1. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.108.922

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1937 r.
Art.  1.

W rozumieniu niniejszego rozporządzenia wyrażenie:

1)
"zwalczanie chorób roślin" oznacza zarówno zapobieganie chorobom roślin, jak ich tłumienie;
2)
"tępienie chwastów i szkodników roślin" oznacza zarówno zapobieganie szerzeniu się chwastów i szkodników roślin, jak ich niszczenie;
3)
"rośliny" oznacza rośliny w stanie świeżym, ich części i nasiona;
4)
"rośliny podejrzane" oznacza zarówno rośliny podejrzane o chorobę lub o opanowanie przez szkodnika, jak rośliny, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że stać się mogą rozsadnikami choroby lub szkodnika;
5)
"grunt zarażony" oznacza grunt, na którym rośliny dotknięte zostały chorobą lub opanowane przez szkodnika;
6)
"grunt zagrożony" oznacza grunt, przylegający do gruntu zarażonego, a także grunt, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że jest zarażony.