§ 5. - Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej. - Dz.U.1953.35.150 - OpenLEX

§ 5. - Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.35.150

Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1953 r.
§  5.
Bezpośredni nadzór nad zwalczaniem chorób oraz tępieniem chwastów i szkodników na plantacjach sprawują prezydia gminnych, miejskich lub dzielnicowych rad narodowych.