§ 3. - Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej. - Dz.U.1953.35.150 - OpenLEX

§ 3. - Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.35.150

Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1953 r.
§  3.
Prezydium powiatowej rady narodowej może zarządzić zastosowanie środków, przewidzianych w § 2, na określonych terenach porośniętych wikliną poza plantacjami wikliny koszykarskiej, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przeniesienia się z tych terenów chorób, chwastów i szkodników na plantacje wikliny koszykarskiej.