Art. 104. - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r.
Art.  104. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).