Art. 19. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  19.

Korzystanie z telegrafu i z telefonów kolejowych w celach służbowych i przesyłka kolejowej korespondencji służbowej będą bezpłatne; również bezpłatnie przewozić się będzie paczki z kolejowemi drukami i instrukcjami do stacji zdawczo-odbiorczej (art. 1) drugiego zarządu.