Art. 15. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  15.

Zasady i przepisy niniejszej komunikacji, z których wynikają prawa lub obowiązki kolei względem osób trzecich, będą ogłaszane przed ich wprowadzeniem w wykonanie według tekstu uzgodnionego przez władze kolejowe obu umawiających się Stron w wydawnictwach oficjalnych każdej Strony w jej języku urzędowym i stosownie do obowiązujących przepisów.