[Podatnicy rozpoczynający działalność w roku podatkowym] - Art. 7. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów... - Dz.U.2021.1993 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Podatnicy rozpoczynający działalność w roku podatkowym] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1993 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  7.  [Podatnicy rozpoczynający działalność w roku podatkowym]
1. 
Do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.
2. 
Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:
1)
całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności;
2)
zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika;
3)
powstanie przedsiębiorstwa w spadku.
3. 
Równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej jest wygaśnięcie:
1)
zarządu sukcesyjnego albo
2)
uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego - w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.