[Formy zryczałtowanego podatku dochodowego] - Art. 2. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych... - Dz.U.2021.1993 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Formy zryczałtowanego podatku dochodowego] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1993 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  2.  [Formy zryczałtowanego podatku dochodowego]
1. 
Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:
1)
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
2)
karty podatkowej.
1a.  3
 Osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
1b. 
Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2. 
Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.
3. 
Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa.
4. 
Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody gmin.
3 Art. 2 ust. 1a zmieniony przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.