Art. 13. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. - Dz.U.2021.1993 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1993 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13.  36

 (uchylony).

36 Art. 13 uchylony przez art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.