[Stosowanie do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zwolnień od podatku dochodowego] - Art. 10. -... - Dz.U.2021.1993 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Stosowanie do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zwolnień od podatku dochodowego] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1993 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  10.  13 [Stosowanie do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zwolnień od podatku dochodowego]

 Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28a, 29, 29aa, 29b, 43, 46, 46c, 47a, 71a, 102a, 111, 114, 121, 121a, 122, 125, 125a, 129, 131a, 136, 137 i 155 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

13 Art. 10:

- zmieniony przez art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 października 2022 r.