Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  28.
1. Zobowiązanie podatkowe wygasa przez zapłatę, przedawnienie lub umorzenie.
2. Szczególnymi sposobami zapłaty są: potrącenie i przejęcie majątku dłużnika.