Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  10.

Minister Finansów może w drodze rozporządzeń:

1) wprowadzać obowiązek wpłacania zaliczek na podatki i przedpłat na zaliczki,
2) określać sposoby obliczania zaliczek i przedpłat dla wszystkich lub niektórych grup podatników,
3) upoważnić organa finansowe do ustalania zaliczek i przedpłat na podstawie wartości majątku, przeciętnych obrotów, przychodów lub dochodów oraz do wprowadzania w ciągu roku podatkowego zmian w wysokości ustalonych zaliczek.