Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.30.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1919 r.

POSTANOWIENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie zniżki taryfowej na przewóz pątników do Częstochowy i z powrotem. *

Na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b., ogłoszonego w № 14 Dziennika Praw poz. 152, i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu postanawiam, że pątnicy, jadący do Częstochowy i z powrotem partjami nie mniej jak 30 osób, przewożeni będą na kolejach polskich od dnia 1 kwietnia r. b. aż do odwołania w wagonach klasy III za 50% taryfy normalnej.
Warszawa, d. 27 marca 1919 r.
* Z dniem 1 lipca 1919 r. z powodu chorób zakaźnych taryfa ulgowa na przejazd pątników do Częstochowy zostaje odwołana, zgodnie z rozporządzeniem Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych z dnia 20 czerwca 1919 r. o odwołaniu taryfy ulgowej na przejazd pątników do Częstochowy (Dz.U.19.50.330).