Zniesienie zakazu wywozu niektórych pasz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.197

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 1938 r.
o zniesieniu zakazu wywozu niektórych pasz.

Na podstawie art. 30 ust. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1937 r. o zakazie wywozu niektórych pasz (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 1, poz. 3).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.