§ 5. - Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenie Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz... - Dz.U.1967.48.240 - OpenLEX

§ 5. - Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenie Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzenie temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.48.240

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  5.
Powierza się Sądowi Powiatowemu dla miasta Łodzi prowadzenie rejestrów handlowych i innych, przekazanych ustawami sądom powiatowym, dla okręgu Sądu Powiatowego w Zgierzu.