§ 4. - Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenie Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz... - Dz.U.1967.48.240 - OpenLEX

§ 4. - Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenie Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzenie temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.48.240

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  4. 2
(uchylony).
2 § 4 uchylony przez § 2 pkt 36 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.