§ 2. - Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenie Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz... - Dz.U.1967.48.240 - OpenLEX

§ 2. - Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenie Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzenie temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.48.240

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  2.
Wyłącza się miasto Zgierz z okręgu Sądu Powiatowego w Łodzi i tworzy się dla obszaru tego miasta Sąd Powiatowy w Zgierzu.