Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.19.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 maja 1967 r.
w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju.

Na podstawie art. 5 § 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
Znosi się Wydział Zamiejscowy w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju w województwie kieleckim.
Tracą moc:
1)
§ 1 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku-Zdroju,
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1961 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju (Dz. U. Nr 17, poz. 90).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 1967 r.