§ 2. - Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.53.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  2.
Tracą moc przepisy § 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Nakle.