§ 1. - Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.53.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.
§  1.
Znosi się Wydział Zamiejscowy w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku.