Art. 7. - Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  7.

Likwidację Ministerstwa Robót Publicznych przeprowadzi Minister Komunikacji.