Art. 4. - Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  4.

Do zakresu działania Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych przekazuje się sprawy:

a)
obwałowania, regulacji, kanalizacji i utrzymania rzek, zabudowania potoków górskich, oraz budowy i utrzymania kanałów i zbiorników wodnych,- jeżeli nie mają na celu żeglugi i spławu;
b)
popierania publicznych przedsiębiorstw melioracyjnych;
c) 1
(uchylona).
1 Art. 4 lit. c) uchylona przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej (Dz.U.57.31.130) z dniem 11 czerwca 1957 r.