Art. 3. - Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  3.

Do zakresu działania Ministra Skarbu przekazuje się sprawy daniny lasowej, oraz pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych, lub uszkodzonych wskutek działań wojennych.