§ 4. - Zniesienie urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.463

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 692).