§ 1. - Zniesienie urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.463

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.
§  1.
Znosi się urząd budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie, utworzony rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 692).