§ 2. - Zniesienie stanu wojennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.39.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1983 r.
§  2.
Tracą moc:
1)
uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Nr 29, poz. 155 i z 1982 r. Nr 42, poz. 276),
2)
uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 42, poz. 275).