Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.634

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 28 września 1920 r.
Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zniesienia stanu oblężenia w m. st. Warszawie i przyległych powiatach.

Na mocy art. 1. rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do częściowego przekazania władzy wykonawczej władzom wojskowym, (Dz. U. № 64, poz. 427) i art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia stanu oblężenia (Dz. Ust. Nr 69, poz. 460) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Znosi się w mieście stołecznem Warszawie i powiatach Ostrołęckim, Ostrowskim, Sokołowskim, Węgrowskim, Przasnyskim, Makowskim, Radzymińskim, Mińsko-Mazowieckim, Mławskim, Ciechanowskim, Pułtuskim, Warszawskim, Rypińskim, Sierpeckim, Płockim, Płońskim, Błońskim i Grójeckim, stan oblężenia oraz urząd gubernatora wojskowego.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.