Przepisy ogólne. - Dział 1 - Zniesienie służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i... - Dz.U.1939.59.389 - OpenLEX

Dział 1 - Przepisy ogólne. - Zniesienie służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.59.389

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 1939 r.

Dział  I.

Przepisy ogólne.

Na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego ulegają zniesieniu na podstawie ustawy niniejszej:

1)
prawa wrębu, poboru drzewa i innych produktów leśnych, obciążające cudze grunty leśne lub rolne;
2)
prawa paszy na cudzych gruntach;
3)
prawa poboru traw, szuwarów lub innych roślin, rosnących na cudzych wodach stojących;
4)
wszelkie inne służebności, obciążające grunty rolne lub leśne, które powstały przed dniem 1 stycznia 1909 r.