Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.481

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 19 lipca 1920 r.
o zniesieniu sekwestru i ograniczeń wewnętrznego przewozu wosku ziemnego i cerezyny.

Na mocy dekretu z dn. 27 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. № 10 r. 1919 p. 124) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Znosi się sekwestr i ograniczenie wewnętrznego przewozu wosku ziemnego i cerezyny, istniejące w poszczególnych dzielnicach Państwa Polskiego.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.