Art. 4. - Zniesienie Samorządowego Funduszu Wyrównawczego. - Dz.U.1951.18.142 - OpenLEX

Art. 4. - Zniesienie Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.18.142

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
Art.  4.

Traci moc ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o Samorządowym Funduszu Wyrównawczym (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 111).