Art. 3. - Zniesienie Samorządowego Funduszu Wyrównawczego. - Dz.U.1951.18.142 - OpenLEX

Art. 3. - Zniesienie Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.18.142

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
Art.  3.

Art. 40 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) otrzymuje brzmienie:

"Art. 40. W okresie przejściowym, dopóki rady narodowe nie będą posiadały ustalonych dochodów, dostatecznych do pokrycia wszystkich ich potrzeb, w budżecie państwowym przewidziane będą sumy niezbędne dla zrównoważenia budżetów terenowych. Nadto ustalana będzie odpowiednia rezerwa niezbędna dla pokrycia nie przewidzianych wydatków budżetów terenowych."