Art. 2. - Zniesienie Samorządowego Funduszu Wyrównawczego. - Dz.U.1951.18.142 - OpenLEX

Art. 2. - Zniesienie Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.18.142

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
Art.  2.

Tryb likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczego określi Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa.