Zniesienie Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, zmiana obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku oraz utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Ustrzykach Dolnych Sądu Powiatowego w Lesku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.5.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 stycznia 1973 r.
w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, zmiany obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku oraz utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Ustrzykach Dolnych Sądu Powiatowego w Lesku.

Na podstawie art. 4 § 2 oraz art. 5 § 1 i 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55 i z 1969 r. Nr 13, poz. 98) zarządza się, co następuje:
Znosi się w województwie rzeszowskim Sąd Powiatowy w Ustrzykach Dolnych.
1. 1
(uchylony).
2.
Tworzy się Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych Sądu Powiatowego w Lesku - dla obszarów gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne i Ropienka.
Tracą moc:
1)
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496 z późniejszymi zmianami) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Sanoku rozpoznawania spraw z obszaru powiatu sanockiego,
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1952 r. o utworzeniu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 24),
3)
§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1959 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach i utworzenia Sądu Powiatowego w Lesku (Dz. U. Nr 31, poz. 186) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Lesku rozpoznawania spraw z obszaru powiatu leskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1974 r. (Dz.U.74.29.170) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 sierpnia 1974 r.