Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.48.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 grudnia 1967 r.
w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Sopocie i utworzenia dwóch Wydziałów Zamiejscowych dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sopocie Sądu Powiatowego w Gdańsku.

Na podstawie art. 4 § 2, art. 5 § 1 i 2 oraz art. 6 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się w województwie gdańskim Sąd Powiatowy w Sopocie, a obszar miasta Sopotu włącza się do okręgu Sądu Powiatowego w Gdańsku.
§  2. 1 (uchylony).
§  3. Tracą moc:
1) § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Sopocie,
2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla miasta Gdańska w Gdańsku i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Sopocie (Dz. U. Nr 13, poz. 50),
3) § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia Sądów Powiatowych w: Łapach, Mońkach, Zambrowie, Pucku, Staszowie, Szydłowcu, Zwoleniu, Świdwinie, Proszowicach, Opolu, Parczewie, Wieruszowie, Ostrzeszowie, Radymnie, Strzyżowie, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Goleniowie, Nowej Rudzie i Lubsku (Dz. U. Nr 56, poz. 281),
4) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1964 r. w sprawie utworzenia w Gdańsku jednego Sądu Powiatowego dla miasta Gdańska i powiatu gdańskiego (Dz. U. Nr 8, poz. 55).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.
1 § 2 uchylony przez § 2 pkt 35 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.