Zniesienie Sądu Powiatowego w Dębnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.34.221

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 września 1964 r.
w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Dębnie.

Na podstawie art. 4 § 2 i art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
1.
Znosi się w województwie szczecińskim Sąd Powiatowy w Dębnie dla powiatu chojeńskiego.
2.
Obszar powiatu chojeńskiego włącza się do okręgu Sądu Powiatowego w Myśliborzu.
Tracą moc w częściach dotyczących Sądu Powiatowego w Dębnie:
1)
§ 1, § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496),
2)
§ 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Myśliborzu i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim (Dz. U. Nr 59, poz. 329).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1964 r.