Zniesienie Sądu Powiatowego w Czeladzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.13.68

Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 lutego 1961 r.
w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Czeladzi.

Na podstawie art. 4 § 3 i art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Znosi się Sąd Powiatowy w Czeladzi i obszar miasta Czeladź włącza się do okręgu Sądu Powiatowego w Będzinie, w województwie katowickim.
Tracą moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Czeladzi następujące przepisy:
1)
§ 1, § 4 lit. b), § 5 lit. b), § 6 lit. b) i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1951 r. o utworzeniu Sądów Powiatowych w Czeladzi, Mysłowicach, Nowym Bytomiu, Rudzie, Siemianowicach Śląskich, Szopienicach i Świętochłowicach, o zniesieniu Sądu Powiatowego w Katowicach z tymczasową siedzibą w Mysłowicach i o zmianach obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Bytomiu i Lublińcu (Dz. U. Nr 18, poz. 148),
2)
§ 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1958 r. w sprawie określenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 43, poz. 210).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1961 r.