§ 3. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach. - Dz.U.1962.22.101 - OpenLEX

§ 3. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.22.101

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  3.
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Białymstoku prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgu tego Sądu.