§ 1. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach. - Dz.U.1962.22.101 - OpenLEX

§ 1. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.22.101

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  1.
1.
Znosi się w województwie białostockim:
1)
Sąd Powiatowy dla miasta Białegostoku w Białymstoku,
2)
Sąd Powiatowy w Łapach.
2.
Obszar miasta Białegostoku i powiatu łapskiego włącza się do okręgu Sądu Powiatowego w Białymstoku.