§ 4. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.30.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1970 r.