§ 2. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.30.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  2. 1
(uchylony).
1 § 2 uchylony przez § 2 pkt 46 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.