§ 1. - Zniesienie Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.30.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  1.
Znosi się Sąd Powiatowy dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, a obszar tej dzielnicy włącza się do okręgu Sądu Powiatowego dla miasta Krakowa w Krakowie.