Zniesienie sądu okręgowego w Białej Podlaskiej oraz zmiana okręgów sądów okręgowych w Lublinie i w Siedlcach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.103.787

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1931 r.

USTAWA
z dnia 14 października 1931 r.
w sprawie zniesienia sadu okręgowego w Białej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Lublinie i w Siedlcach.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawy następującej treści:

Znosi się sąd okręgowy w Białej Podlaskiej.

Włącza się powiaty bialski, konstantynowski i radzyński do okręgu sądu okręgowego w Siedlcach, zaś włodawski do okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości, którego upoważnia się do określenia terminu wprowadzenia zmian terytorjalnych, ustalonych niniejszą ustawą.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.