Zniesienie Sądów Grodzkich w Liszkach i Wiśniczu Nowym oraz utworzenie w Bochni Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.7.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lutego 1948 r.
o zniesieniu Sądów Grodzkich w Liszkach i Wiśniczu Nowym oraz o utworzeniu w Bochni Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Na podstawie art. 1 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) i art. 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam, co następuje:
Znosi się Sąd Grodzki w Liszkach i okręg tego Sądu włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Krakowie.
Znosi się Sąd Grodzki w Wiśniczu Nowym i okręg tego Sądu włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Bochni.
Tworzy się w Bochni Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Krakowie dla okręgów Sądów Grodzkich w Bochni i Niepołomicach z właściwością rzeczową obejmującą wszystkie sprawy, do których rozpoznania powołane są sądy okręgowe.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1948 r.