Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH,
z dnia 19 kwietnia 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w przedmiocie zniesienia rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1920 r. w sprawie upaństwowienia straży ogniowej m. st. Warszawy.

Niniejszem odwołuje się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z dnia 26 stycznia 1920 r. w sprawie upaństwowienia straży ogniowej m. st. Warszawy, zamieszczone w Nr 6, poz. 43 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29. I. 1920 r., przywracając stan uprzednio obowiązujący straż ogniową.
Warszawa, z dnia 19 kwietnia 1920 r.