Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.488

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 4 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie zniesienia rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeką).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 grudnia 1920 roku o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Dz. Ust. № 117, poz. 774) oraz z dnia 3 lutego 1921 r. w sprawie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Dz. Ust. № 15 poz. 92) tracą moc obowiązującą z dniem 15 sierpnia 1921 r.