Zniesienie rozporządzenia b. austrjackiego Ministerstwa Handlu w porozumieniu z interesowanemi Ministerstwami i Urzędem dla... - Dz.U.1923.46.316 - OpenLEX

Zniesienie rozporządzenia b. austrjackiego Ministerstwa Handlu w porozumieniu z interesowanemi Ministerstwami i Urzędem dla wyżywienia ludności z dnia 8 lutego 1917 r. w sprawie zakazu pracy nocnej przy sporządzaniu chleba i innych towarów piekarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.46.316

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 6 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie zniesienia rozporządzenia b. austrjackiego Ministerstwa Handlu w porozumieniu z interesowałem! Ministerstwami i Urzędem dla wyżywiania ludności z-dnia 8 lutego 1917 r. w sprawie zakazu pracy nocnej przy sporządzaniu chleba i innych towarów piekarskich.

Na podstawie art. 19 dekretu z dnia 7 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. Kr. P. № 1, poz. 1) oraz ustawy z dnia 24 lipca 1917 r. (austr. Dz. U. P. № 307) zarządza się co następuje:
Znosi się rozporządzenie b. austrjackiego Ministerstwa Handlu w porozumieniu z interesowanemi Ministerstwami i Urzędem dla wyżywienia ludności z dnia 8 lutego 1917 roku w sprawie zakazu pracy nocnej przy sporządzaniu chleba i innych towarów piekarskich (austr. Dz. U. P. № 54).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.