Art. 3. - Zniesienie rejestru inżynierów i techników. - Dz.U.1955.29.173 - OpenLEX

Art. 3. - Zniesienie rejestru inżynierów i techników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.29.173

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1955 r.
Art.  3.

Traci moc ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników (Dz. U. Nr 36, poz. 329).